­

lokalplan foto

Her er lille debatindlæg fra Oli på Tvedsagervej 36, som har skrevet en mail til Arkitekt og byplanlægger Michael Mundt ansat ved Hillerød kommune.

Kære Michael Mundt,

Jeg fik via e-post den 25/11 2020 kl. 21.45 invitation til et online borgermøde den 9/12 2020. I den forbindelse har jeg følgende kommentarer:

 

  1. Mødet er indkaldt med knap 14 dages varsel, hvilket er meget lidt, især da Harløse lokalråd ikke var informeret på forhånd. Der bør gives en længere frist, således at borgerne kan få tid til at tale sammen.
  2. Et online borgermøde er muligvis den eneste løsning, hvis mødet skal finde sted nu, men det er en rigtig dårlig idé. Det er kun oplægsholderne, der kan tale, mens vi andre kan kommentere skriftligt. Det giver ikke en god dialog. En del af beboerne er ældre mennesker, som ikke er fortrolige med online møder. Da det tilsyneladende ikke er en hastesag, vil jeg foreslå, at mødet og hele sagen udsættes til senere, således at borgerne får tid til at tale sammen, og det eventuelt bliver muligt at gennemføre et fysisk borgermøde. Det virker, som om sagen gennemføres på nuværende tidspunkt og på online form, fordi man derved kan undgå al for meget diskussion og få sneget projektet igennem.
  3. På side 10 i projektoplægget skrives, at der tidligere har været god lokal opbakning til tidligere, lignende projekter. Dette er ikke korrekt. Der har maksimalt været 50% opbakning og ofte mindre. På tidligere borgermøder har kommunens repræsentanter gjort klart, at Ny Harløse ikke vil få synderlig fordel af en lille udvidelse af landsbyen. Ikke bedre busforbindelse. Ikke børneinstitutioner mm. Der er pt. omkring 55 huse i Ny Harløse. 11 huse mere vil ikke ændre noget.
  4. Vedrørende projekt B, Gundergård, så har denne matrikel gennem årtier lignet en losseplads med gamle campingvogne og andet bras. Endvidere har der mere eller mindre lovligt været udlejet rum til overnatning, ofte til udenlandske arbejdere. Jeg finder det usandsynligt, at ejeren pludselig nu får lyst til at gøre området smukt. Formålet er sandsynligvis at tjene nogle penge, ikke at tilgodese Ny Harløse.
  5. På side 15 foreslås, at der kan indrettes pensionat på Gundergård. Heldigvis er Kommunen på side 18 tøvende over for dette forslag. Det bør præciseres meget præcist, hvad man kan tillade af aktiviteter på Gundergård.

Alt i alt vil jeg foreslå, at man klapper hesten og udsætter det planlagte møde og hele processen, så sagen kan få en ordentlig behandling og diskussion hos de lokale borgere. 

Venlig hilsen

Oli B.G. Madsen, Tvedsagervej 36, Ny Harløse, 3400 Hillerød

Mikael Mundt svarede efterfølgende:

Kære Oli B.G. Madsen

 Tak for din mail.

Vi forsøger at informere om vores møder så hurtigt vi kan, da vores interesse er at få så mange borger til at deltage som muligt. Jeg forstår godt at den digitale mødeform kan være en udfordring for nogen borger, og det er selvfølge ikke optimalt. Men med de restriktioner vi har haft under Covid-19, er det den bedste mulighed vi har lige nu.         

Hvis arbejdet med lokalplanen sættes i gang efter det kommende borgermøde, har vi en etårig proces foran os, med flere borgermøder og en høring af lokalplanforslag. Og vi håber selvfølge at vi til den tid igen kan mødes fysisk.  

Projektbeskrivelserne på side 10 og side 15, er skrevet af bygherrerne. Jeg håber du har mulighed for at deltage på mødet den 9. december, hvor de to bygherre bl.a. vil kunne svare på dine spørgsmål. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive hvis du har nogen spørgsmål til projektet.

 Med venlig hilsen

 Mikael Mundt

Arkitekt og byplanlægger

 

Kontakt os

Det nemeste er at du skriver til os på harlose@harlose.dk

Du kan finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer i menue under lokalråde, bestyrelsen

Vejret

Statestik

Brugere
3
Artikler
48
Antal visninger af artikler
122217

 

­